Καθυστερήσεις στην ανέγερση σχολικών κτιρίων του Νομού Θεσσαλονίκης 30.01.2020