Η εισήγησή μου κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέμα ημερήσιας διάταξης : «Συνδιοργάνωση συνεδρίου με την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού(Π.α.Δ.Ε.Ε.) για τα «Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση»29.01.2020