Κατέρρευσε το σύστημα καταγραφής των δημοσίων υπαλλήλων.(16-07-2010)