Κατάργηση του μαθήματος της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας(13-10-2010)