Η τοποθέτησή μου στην πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για τον Ελληνισμό της Διασποράς 29.08.2019