Αναστασιάδης για επιτελικό κράτος: Στόχος η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών προς όφελος του πολίτη 6.08.2019