Η ψήφος των αποδήμων στην Διακομματική Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς 7.11.2019