7 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223), συνήλθε σε συνεδρίαση η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κυρίου Σάββα Αναστασιάδη, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους 7.11.2019