Η εισήγησή μου κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.10΄, στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) τoυ Μεγάρου της Βουλής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συνέχιση της συζήτησης επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020. ».(3η συνεδρίαση)