Γ.Σ. Θεσσαλονίκης ‘Ο Ηρακλής’-Υπαγωγή των Αθλητικών Σωματείων στην περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων.(30-09-2010)