Ερώτηση-ΘΕΜΑ: Εξέλιξη εργασιών «Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για τα πνευματικά και συγγενικάδικαιώματα και τη δημόσια εκτέλεση»