ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ- 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014