ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ, 28.07.2016