Ερώτηση με θέμα:’’Εμβολιασμός προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος’’,25.07.2016