Ερώτηση-Προβλήματα Μεταφορέων-Ιδιοκτητών ΦΔΧ και ΦΙΧ(30.05.2011)