Ερώτηση-Ενίσχυση Ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας(01.06.2011)