Ερώτηση-Προβλήματα με τη λειτουργία του Γενικού νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης(22.03.2012)