Ερώτηση-Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League αδικεί τον Ιστορικό Ηρακλή Θεσσαλονίκης(23.03.2012)