Ερώτηση-Μή σύνομες διαδικασίες στο σύστημα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής(03.08.2011)