Ερώτηση-Μετεγκατάσταση των CL-415 από την 113ΠΜ Θεσσαλονίκης στην 112ΠΜ της Ελευσίνας και κλείσιμο της 113ΠΜ(18.08.2011)