Ερώτηση με θέμα την Καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στο Ελληνικό Δημόσιο από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε