Ερώτηση με θέμα:”ευνοϊκή μεταχείριση για τα χαϊδεμένα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ”