Ερώτηση με θέμα: Ποιες οι σχέσεις της Κυβέρνησης και του κ. Παππά με τον κ. Αρτεμίου;31.10.2016