Ερώτηση με θέμα: Κίνδυνος χρεοκοπίας της ΔΕΗ εντός του 2017,01.11.2016