Ερώτηση με θέμα: ΟΑΣΘ – Ψηφιακός μετασχηματισμός και Τηλεματική – Διαδικασίες και κόστος 03.01.2019