Ερώτηση με θέμα: «Μόνιμη κρατική χρηματοδότηση και μονιμοποίηση των υπαλλήλων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»