Ερώτηση με θέμα: «Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης».