Ερώτηση-Λήξη θητείας αλιευτικών συλλόγων-Προβλήματα στις ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών 04.10.2012.com