Ερώτηση- Επανυποβολή ερώτησης σχετική με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 28 09 2012