Ερώτηση-Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για τους επιβάτες από τα βαγόνια του ΟΣΕ(22.02.2011)