Ερώτηση για την καθυστέρηση της καταβολής του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους