Άμεση αντίδραση στα ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα και στη λάσπη με επιστολή μου προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων