Ερώτηση για την καταβολή ενιαίας ενίσχυσης και εξισωτικής αποζημίωσης στους αγρότες