Άρθρο που δημοσιεύτηκε στΙς 01 Νοεμβρίου 2015 στην Κυριακάτικη δημοκρατία