Ερώτηση-Εργασιακή εφεδρεία στον όμιλο του ΟΣΕ (22.09.2011)