Ερώτηση-Αξιοποίηση του οικισμού και του Κάστρου της Ρεντίνας(28.09.2011)