Ερώτηση- Επιβολή ΦΠΑ 13% στο αγροτικό και πόσιμο νερό(22.07.2011)