Ερώτηση Έλλειψη προσωπικού στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης