ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΕΝΦΙΑ 8-9-14