Ερώτηση-Έκδοση Κ.Υ.Α. για τη διαδικασία αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε.(04.11.2011)