Ερώτηση-Κατάργηση των Υγειονομικών Επιτροπών(15.09.2011)