Ερώτηση-Δραστηριότητες του Τούρκικου Προξενείου στη Θράκη(24.10.2012)