Ερώτηση-Προβλήματα των βαμβακοπαραγωγών των Κουφαλίων από το πράσινο σκουλήκι(24.10.2012)