Ερώτηση- ΑΠ. 5235/22/3/21, προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: Στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία 22.3.2021