Ερώτηση-Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.