Δήλωση για το αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015