Ερώτηση-Αγορά ακινήτων στη Βόρειο Ελλάδα από υπηκόους τρίτων χωρών (27.05.2011)