Ερώτηση-Αδυναμία προσφοράς συγκοινωνίας στο νομό Θεσσαλονικης 23.11.2012