Ομιλία-Κύρωση του κρατικού Προϋπολογισμού 2013 11.11.2012