Ερώτηση-Αδικαιολόγητη Υποβάθμιση του ΙΕΚ Νεάπολης(14.11.2011)